Firma politik

GM-Rengøring ApS vil under ingen omstændigheder gå på kompromis med kundernes forventning vedrørende standarden på vores rengøring. Kvaliteten er som kunderne forlanger.

Der bliver løbende ført kontrol med alle opgaveformer, så vi til enhver tid overholder de regler, som vi bliver pålagt af staten.

GM-Rengøring ApS’ arbejdsmiljøpolitik:

Det er vort mål, at fremme sikkerhed og sundhed på arbejderpladserne, samt sikre opretholdelse af sikkerhedsuddannelse og –træning.

Ledelsen ønsker og iværksætter løbende forbedringer af arbejdsmiljøet og følger aktivt alle tiltag, der kan bidrage til dette.

Enhver arbejdsleder er ansvarlig for de ansattes sikkerhed. Arbejdslederen skal give instruktion og kontrollere, at denne følges. Derudover skal arbejdslederen sikre, at de ansatte forstår og overholder alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Alle ansatte er ansvarlige for deres egen sikkerhedsmæssige adfærd og skal følge instruktionerne, overholde sikkerhedsbestemmelserne, samt gennem omtanke og handling bidrage til at forhindre uheld og ulykker.

Virksomheden, herunder medarbejderne, skal overholde arbejdsmiljølovens bestemmelser og virksomhedens arbejdsmiljø- og sikkerhedsbestemmelser.

Virksomheden forpligter sig til at forebygge skader og udbredelse af arbejdsrelaterede sygdomme.

Det er en del af arbejdsmiljø- og personalepolitikken, at en medarbejder, der overtræder sikkerhedsbestemmelserne, modtager fornyet instruktion og genoplæring. Gentagne eller forsætlige overtrædelser kan medføre afskedigelse.